คุณมีแอป “หมอชนะ/MorChana” แล้วหรือยัง?

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านเทคโนโลยี พัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อช่วยในการติดตามและควบคุมโรค
COVID – 19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ จะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของท่าน คนรอบข้าง และประชาชน โดยติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 จากการให้ข้อมูลของท่านเอง

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ทาง https://morchana.app.link/download หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ภาพข้างต้น

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/tnamcot/photos/a.261083237329156/3473079842796130/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here