สายปาร์ตี้ชะงัก ศบค.เริ่ม 10 เม.ย.ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด 14 วัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(ศบค.) ได้มีมาตรราการเริ่ม 10 เม.ย.นี้ ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด 14 วัน ที่เหลือ 36 จ.ให้อำนาจผู้ว่าฯ สั่งปิดได้ หากพิจารณาแล้ว สุ่มเสี่ยงทำเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เผยว่า ที่ประชุมแจ้งออกข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

1.ให้ปิดสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งอยู่ในจังหวัดที่พบการระบาดจำนวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยให้ปิดดำเนินการชั่วคราว 14 วัน ใน 41 จังหวัด ได้แก่

2.กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครนายก สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี สงขลา ยะลา นราธิวาส นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี บุรีรัมย์ เลย เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์

สำหรับสถานบันเทิงในจังหวัดอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ อาศัยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถพิจาณาสั่งปิดชั่วคราวได้ หากพบเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

การพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ให้ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ – ผู้ว่ากทม. สามารถเสนอต่อ ศบค.พิจารณาผ่อนคลายคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวได้ หากการแพร่ระบาดดีขึ้น

3.ให้อำนาจ จนท.ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และจนท.ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าตรวจพื้นที่ สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ เพื่อดูว่ามาตรการป้องกันเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ รวมทั้งให้ จนท.มีอำนาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของร้านปรับปรุงแก้ไข หรือพิจารณาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้

มีผล ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป (ปิดอย่างน้อย 14 วัน จะครบวันที่ 23 เม.ย.2564)

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here