แอปเป๋าตังล่มแต่เช้า รับเงินเข้าเราชนะวันแรก
เดือดร้อนใช้สิทธิไม่ได้

ซึ่งจะแสดงยอดเงินคงเหลือของเราชนะ 2000 บาทผ่านแอปเป๋าตัง หากแอปเป๋าตังใช้ได้แล้ว สามารถใช้ยอดเงินในส่วนเราชนะในการซื้อสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ หรือร้านค้าคนละครึ่งได้ แบบชำระผ่านยอดเงินเราชนะเต็มจำนวนโดยไม่ต้องเติมเงิน G-Wallet เพิ่ม อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่แอปเป๋าตังล่ม เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก ทำให้ผู้ที่จะใช้สิทธิทั้งเราชนะ และ คนละครึ่ง ไม่สามารถใช้แอปเป๋าตังในการจ่ายเงินได้

iT24Hrs

สำหรับผู้ที่เข้าแอปเป๋าตังได้และได้สิทธิเราชนะ สามารถตรวจสอบยอดวงเงินเข้าเราชนะได้ทางแบนเนอร์ เราชนะ ซึ่งจะมีรายงานแต่ละสัปดาห์ว่าเข้าหรือยัง ?

อย่างไรก็ตามจากรายงานของเว็บไซต์ต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาส่วนใหญ่แม้จะเป็นสังคมไร้เงินสด แต่จะโอนในรูปแบบโอนเงินเข้าธนาคารที่สามารถกดผ่าน ATM ถอนเป็นเงินสดมาใช้ได้ หรือใช้ผ่านแอปก็ได้ ในส่วนในไทยจะได้แค่วงเงินใช้ฟรีเท่านั้นแต่ทันทีที่แอปเป๋าตังล่ม ก็เท่ากับว่าวงเงินนี้ใช้ไม่ได้เลย รอจนกว่าแอปเป๋าตังจะใช้งานได้

แหล่งอ้างอิง
https://www.it24hrs.com/2021/paotang-down-raochana-1st-day/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here