คำนำหน้าหน่วย (SI PREFIXES) คืออะไร มีอะไรบ้าง?
คำนำหน้าหน่วย (SI PREFIXES) คืออะไร มีอะไรบ้าง?

คำนำหน้าหน่วย (SI PREFIXES) คืออะไร มีอะไรบ้าง? ใช้แทนตัวพหุคูณ เมื่อปรากฏว่าค่าในหน่วยหลักหรือหน่วยอนุพันธ์มีค่ามากหรือน้อยเกินไป ควรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปตัวเลขคูณด้วยสิบยกกำลังตัวเลขบวกหรือลบก็ได้ เพื่อความเหมาะสมในการบอกหน่วยของปริมาณต่าง ๆ เช่น ความหนาของแผ่นกระดาษเท่ากับ 0.0018 เมตร นิยมบอกเป็น 1.8 มิลลิเมตร

คำนำหน้าหน่วย (SI Prefixes) ในระบบหน่วยการวัดระหว่างประเทศมีจุดประสงค์เพื่อให้การแสดงปริมาณมีความกะทัดรัดมากขึ้น คำนำหน้าหน่วยในระบบการวัดระหว่างประเทศจะเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาวางไว้หน้าหน่วยฐานเอสไอโดยสัญลักษณ์เหล่านี้จะเข้าไปคูณกับหน่วย เช่น ความยาวของสายรัดพลาสติก 1,500 m สามารถถูกแสดงในรูปแบบที่สั้นกว่าเดิมเป็น 1.5 km เป็นต้น

ตารางคำนำหน้าหน่วย (SI Prefixes)

ตัวประกอบ
\(FACTOR)
ชื่อคำนำหน้าหน่วย(PREFIX NAME)สัญลักษณ์
(SYMBOL)
ตัวประกอบ
(FACTOR)
ชื่อคำนำหน้าหน่วย(PREFIX NAME)สัญลักษณ์
(SYMBOL)
101เดคะ (deca)da10-1เดซิ (deci)d
102เฮกโต (hecto)h10-2เซนติ (centi)c
103กิโล (kilo)k10-3มิลลิ (milli)m
106เมกะ (mega)M10-6ไมโคร (micro)µ
109จิกะ (giga)G10-9นาโน (nano)n
1012เทระ (tera)T10-12พิโก (pico)p
1015เพตะ (peta)P10-15เฟมโต (femto)f
1018เอกซะ (exa)E10-18อัตโต (atto)a
1021เซตตะ (zetta)Z10-21เซปโต (zepto)z
1024ยอตตะ (yotta)Y10-24ยอกโต (yocto)y

เมื่อรู้ความหมายของคำหน้าหน่วยแล้วทีนี้ก็สามารถเทียบหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยได้หลากหลายขึ้น

      ประโยชน์ของคำอุปสรรค์     ช่วยเปลี่ยนหน่วยให้เหมาะสม กะทัดรัด สวยงาม

ขอบคุณที่มา : http://www.cobpackaging.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here