เรียนออนไลน์ สายกราฟิก กับ 10 คอร์สเรียนฟรีกับ Thai MOOC

เรียนออนไลน์ สายกราฟิก กับ 10 คอร์สเรียนฟรีกับ Thai MOOC สายกราฟิก “รอบรู้การออกแบบอย่างมืออาชีพ”
จัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบ วิบวับ วิบวับ กันเลยจ้า

เรียนออนไลน์ สายกราฟิก กับ 10 คอร์สเรียนฟรีกับ Thai MOOC

1. CMU012 : การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ
https://cutt.ly/CMU012

2. CMU023 : การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น
https://cutt.ly/CMU023

3. KMITL011 : โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน
https://cutt.ly/KMITL011

4. KMUTT005 : แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง
https://cutt.ly/KMUTT005

5.KMUTT006 : การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา
https://cutt.ly/KMUTT006

6. KMUTT007 : การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
https://cutt.ly/KMUTT007

7. KMUTT008 : การผลิตรายการโทรทัศน์
https://cutt.ly/KMUTT008

8.KMUTT009 : การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา
https://cutt.ly/KMUTT009

9. KMUTT010 : การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
https://cutt.ly/KMUTT010

10 PSU008 : การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
https://cutt.ly/PSU008

เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*