จ.คากาวะ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ จำกัดเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมได้วันละ 1 ชม.

มีนาคม 20, 2563 admin 0

จ.คากาวะ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ จำกัดเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมได้วันละ 1 ชม.

นักเรียนประถมในญี่ปุ่นรวมตัวกันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศใน Minecraft เหตุเพราะโรงเรียนปิดเนื่องจาก COVID-19

นักเรียนประถมในญี่ปุ่นรวมตัวกันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศใน Minecraft เหตุเพราะโรงเรียนปิดเนื่องจาก COVID-19

มีนาคม 16, 2563 admin 0

นักเรียนประถมในญี่ปุ่นรวมตัวกันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศใน Minecraft เหตุเพราะโรงเรียนปิดเนื่องจาก COVID-19