สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ออกแชทบอทช่วยหาพิกัดร้านวางขายหน้ากากอนามัย, เชิญชวนร้านค้าร่วมลงทะเบียนข้อมูล

มีนาคม 22, 2563 admin 0

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ออกแชทบอทช่วยหาพิกัดร้านวางขายหน้ากากอนามัย, เชิญชวนร้านค้าร่วมลงทะเบียนข้อมูล